Croeso

Mae'r Cyngor yn ymroddedig is ddarparu gwasanaethau a chyfleusterau sy'n diwallu anghenion pobl Llanarthne a Capel Ddewi. Darllen mwy... / Read more...
 

Welcome

The Council is committed to providing services and facilities which meet the needs of the people of Llanarthne and Capel Dewi. Darllen mwy... / Read more...
 

Newyddion Diweddaraf / Latest News

Gwybodaeth / Information