Newyddion / News

November 6, 2021

Dysgu Cymraeg/Learn Welsh

Clwb Cwtsh
September 19, 2021

Notice Of Audit

Notice of Audit Delayed Approval Notice
May 15, 2021

Sedd Wag am Aelod o’r Cyngor Cymuned

Mae gan Gyngor Cymuned Llanarthne sedd wag ar gyfer Cynghorydd fydd yn cael ei llenwi trwy broses cyfethol. Mae gan Gynghorwyr cyfetholedig yr un hawliau a […]
May 15, 2021

Vacancy for a Community Council Member

Llanarthne Community Council currently has a vacancy for a Councillor which will be filled through the process of co-option. Co-opted Councillors have the same rights and […]
August 1, 2017

Cynghorydd Sir / County Councillor

August 1, 2017

Baw Cŵn / Dog Fouling

August 1, 2017

Casglu Sbwriel / Refuse Collection