Newyddion / News

May 22, 2022

Sedd Wag am Aelod o’r Cyngor Cymuned

Hysbyseb Swydd Wag Llanarthne
May 3, 2022

Notice of Audit 2020 – 2021

Notice of Audit 2020 – 2021
May 3, 2022

Notice of Audit 2019 – 2020

Notice of Audit 2019 – 2020
November 6, 2021

Dysgu Cymraeg/Learn Welsh

Clwb Cwtsh
May 15, 2021

Sedd Wag am Aelod o’r Cyngor Cymuned

Mae gan Gyngor Cymuned Llanarthne sedd wag ar gyfer Cynghorydd fydd yn cael ei llenwi trwy broses cyfethol. Mae gan Gynghorwyr cyfetholedig yr un hawliau a […]
May 15, 2021

Vacancy for a Community Council Member

Llanarthne Community Council currently has a vacancy for a Councillor which will be filled through the process of co-option. Co-opted Councillors have the same rights and […]
August 1, 2017

Cynghorydd Sir / County Councillor

August 1, 2017

Baw Cŵn / Dog Fouling

August 1, 2017

Casglu Sbwriel / Refuse Collection