Newyddion / News

November 8, 2020
Y Cynghorydd Sir a Chymuned Ann Davies a'r Cynghorydd Cymunedol Glenn Jones (Cadeirydd) County and Community Councillor Ann Davies and Community Councillor Glenn Jones (Chairperson)

Dydd Sul y Cofio/Remembrance Sunday Llanarthne 2020

Darparwyd y gwaith daear a gosodi’r sedd newydd gan A & S Plant, Llanarthne. County and Community Councillor Ann Davies and Community Councillor Glenn Jones (Chairperson) […]
November 1, 2020

Gwahoddiad i Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru/Invitation to The National Botanic Garden of Wales

November 1, 2020

Rhybudd Cymunedol / Comunity Notice

  Tachwedd 2020/ November 2020 Rhybudd I’r Holl Breswylwyr Cymunedol / Modurwyr Yn Y Gymuned Notice To All Community Residents / Motorists Within The Community Annwyl […]
August 1, 2017

Cynghorydd Sir / County Councillor

August 1, 2017

Baw Cŵn / Dog Fouling

August 1, 2017

Casglu Sbwriel / Refuse Collection