Aelodau / Members

Aelodau / Members

Peter Bowen


Ann DaviesHefin Jones


Dilwyn Morgan


Cymraeg
Yr wyf wedi bod ar y cyngor hwn ers 1994, ac yr wyf yn un o’r aelodau hynaf. Yr wyf yn cymryd diddordeb tŷ fewn y gymuned ac yn cefnogi materion sydd yn elwa’r gymuned enwedig yr amgylchedd a gwasanaethau lleol. Yr wyf yn byw yng Nghapel Dewi, yn briod a gennym dwy ferch. Y mae cerdded a gwylio pêl droed yn rhai o’m diddordebau.
English
I have been on this council since 1994 and am one of its longest serving members. I take an active role within the community and will promote issues which benefit the community especially the environment and local services. I live in Capel Dewi and am married with two daughters; I enjoy walking and watching football.