Dydd Sul y Cofio/Remembrance Sunday Llanarthne 2020

Gwahoddiad i Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru/Invitation to The National Botanic Garden of Wales
November 1, 2020
Y Cynghorydd Sir a Chymuned Ann Davies a'r Cynghorydd Cymunedol Glenn Jones (Cadeirydd) County and Community Councillor Ann Davies and Community Councillor Glenn Jones (Chairperson)

Y Cynghorydd Sir a Chymuned Ann Davies a'r Cynghorydd Cymunedol Glenn Jones (Cadeirydd) County and Community Councillor Ann Davies and Community Councillor Glenn Jones (Chairperson)

Y Cynghorydd Sir a Chymuned Ann Davies a’r Cynghorydd Cymunedol Glenn Jones (Cadeirydd)

Darparwyd y gwaith daear a gosodi’r sedd newydd gan A & S Plant, Llanarthne.

County and Community Councillor Ann Davies and Community Councillor Glenn Jones (Chairperson)

Groundwork and installation of new seating provided by A & S Plant, Llanarthne.