Casglu Sbwriel / Refuse Collection

Baw Cŵn / Dog Fouling
August 1, 2017
Baw Cŵn / Dog Fouling
August 1, 2017
Pan fyddwch yn casglu fy biniau
Cael gwybod os yw'n wythnos bag glas neu wythnos bag du
COFIWCH y bydd eich bagiau glas a du yn cael eu casglu bob yn ail wythnos a'ch bin gwyrdd yn wythnosol. Cyfeiriwch at eich calendr am wythnosau casglu ar gyfer bagiau glas a du.
When will you collect my bins?
Find out if it's a blue bag or black bag week
REMEMBER your blue and black bags will be collected on alternate weeks and your green bin weekly. Please refer to your calendar for collection weeks for blue and black bags.
Blue and black bag collection 2021 Llanarthne