Sedd Wag am Aelod o’r Cyngor Cymuned

Vacancy for a Community Council Member
May 15, 2021

Mae gan Gyngor Cymuned Llanarthne sedd wag ar gyfer Cynghorydd fydd yn cael ei llenwi trwy broses cyfethol. Mae gan Gynghorwyr cyfetholedig yr un hawliau a chyfrifoldebau â’r Cynghorwyr hynny sy’n ennill eu lle trwy etholiad. Disgwylir i Gynghorwyr fynychu cyfarfodydd misol y Cyngor ac efallai y gofynnir iddynt wasanaethu ar Is-bwyllgor sydd fel arfer yn cyfarfod yn chwarterol. Mae’r rôl yn amrywiol ac mae’n galluogi pobl leol i ddefnyddio eu sgiliau a’u profiad i gyfrannu at a gwella’r gwaith a wneir gan y Cyngor er lles y gymuned.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth